Panna Anna

Lyrics: 
Bolesław Leśmian
Music: 
Nina Garncarczyk

Nina Garncarczyk - vocals
Paweł "Szaman" Karle - rhythm guitar
Marcin "Kary" Karolak - keyboards
Piotr "Tonic" Konarski - drums
Jarosław Michalski - bass guitar
Krzysztof "Faza" Wiszniewski - lead guitar